Lysande sele får innovationsstöd

Bygginnovationens Affärsråd har beviljat en ansökan från 4light angående vidareutveckling av deras säkerhetssele. Vidareutvecklingen handlar om utökad säkerhet i arbetsmiljön och berör områden som geolokalisering och IoT, Internet of Things. Det positiva beslutet innebär troligen att 4light kan starta ett utvecklingsprojekt med 100 000 kr i stöd från Vinnova. 

I utvecklingsprojektet vill 4light gärna ha samarbetsparners från byggindustrin och gruvindustrin. Bygginnovationens Affärsråd förordar ett deltagande även från gruvindustrin som länge sett möjligheterna med geolokalisering som säkerhetshöjande faktor.

4lights säkerhetsselar har annars snabbt accepterats av företag som arbetar i riskabla trafikmiljöer, vilket illustreras av bilden ovan.

4light – lysande innovationer som räddar liv