Medalj_Nordbygg 2016 M.nom4lights Worker och Worker Plus är nominerade till årets produkt 2016

The award will be given at the Nordic region’s largest construction exebition, Nordbygg April 7, 2016 at Stockholm International Fairs.

norrbygg