Dålig synbarhet är EN av orsakerna till mc-olyckorna. Säkerhetsselen 4light Biker förebygger olyckor genom att öka synbarheten.