Nyheter

4light har startat sitt Kickstarter projekt.

4light introducerar senaste projektet på Kickstarter.

FireDry som är en vattentät ryggsäck, introduceras tillsammans med den redan ”ute på marknaden” produkten FireFly.

För mer info klicka här!

8 december, 2017|

New capital for start-up 4light

New capital for start-up 4light

4light just completed a share issue limited to the present owners which resulted in EUR 210,000 new capital. The share issue was fully signed for.

The new money will mainly be used to launch FireDry – a bigger and fully waterproof backpack. FireDry sales are planned to start in February 2018. A Kickstarter campaign with the same aim, named Brilliant Safety Backpack, will start in a few days.

The company is still in the market for an additional EUR 1,000,000 investment from external investors, to double the capital attracted so far.

4light – brilliant innovations saving lives

2 december, 2017|

4lights lysande ryggsäck populär på Vägmässa

4lights lysande ryggsäck populär på Vägmässa

4light deltog 7-8 mars i mässan På Väg vid Elmia i Jönköping med fokus på säkerhetsfrågor vid vägarbetsplatser. Bolagets säkerhetssele Worker stod i fokus, populär hos kunder som PEAB och A-L Väg och Vakt.

Men även den nya ryggsäcken Firefly Backpack blev populär bland ”vägarbetarna”. Den provades bl.a. av PEAB och NCC (se bild ovan), samt Lambertsson – som på stående fot beställde 100 ryggsäckar som ”give-away” till kunder och personal.

Firefly Backpack är en perfekt ryggsäck för exempelvis cyklister – jobb pendlare eller skolungdomar. Kan för närvarande endast köpas i webshopen nordicbiker.com, för leverans i april

4light deltog i mässan på inbjudan från Lambertsson, en av Skandinaviens största leverantörer för bygg- och industrilösningar. Lambertsson säljer eller hyr ut 4lights säkerhetsselar till kunder inom bygg- och anläggningsindustrin.

4light – lysande innovationer som räddar liv

17 mars, 2017|

4light deltog i mässan På Väg

4light deltog i mässan På Väg

4light deltog 7-8 mars i mässan På Väg vid Elmia i Jönköping med fokus på säkerhetsfrågor vid vägarbetsplatser. Man deltog i mässan på inbjudan från Lambertsson, en av Skandinaviens största uthyrare och tjänsteleverantörer för bygg- och industrilösningar. Lambertsson säljer eller hyr ut 4lights säkerhetsselar till kunder inom bygg- och anläggningsindustrin.

En programpunkt på mässan handlade om olyckor vid vägarbeten och arbete i trafiken, med det senaste från forskning och utredning. Dessa seminarier presenterades av VTI, Stockholms stad och Trafikverket.

Mässan öppnades av Thomas Wuopio, ordförande för SBSV – Sveriges Branschförening för Säkrare Vägarbetsplatser – där 4light är en av medlemmarna.

4light – lysande innovationer som räddar liv

13 mars, 2017|

4light at On the Road safety expo

4light at On the Road safety expo

4light was present at the On the Road Expo, which took place March 7-8 in Jönköping, Sweden. 4light took part at the invitation of Lambertsson, one of Scandinavia’s largest company for products and services to the building and industry sector. Lambertsson resells or leases 4light safety harnesses to customers in the construction industry. 

The expo focused on safety at road work sites. The program included the latest reports and research results concerning accidents for the workforce at road work sites or personnel otherwise exposed in the traffic. The reports were presented by VTI, the Swedish National Road and Transport Research Institute and the Swedish Transport Administration.

4light – brilliant innovations saving lives

13 mars, 2017|

4light at Swedish Bike Expo 2017

4light at Swedish Bike Expo 2017

4light CEO Tezha Mohajeri has visited the Swedish Bike Expo 2017 in Gothenburg March 3-5 to display the product Firefly Backpack – the perfect backpack for the cyclist. Firefly got a lot of attention, among others from the editor of the magazine Allt om Elcyklar (All about Electric Bikes) – there is a very positive presentation of the backpack in the current issue of the magazine. 

The local visitor Stefan Strand was another who was happy at the expo: He had already bought a Firefly for later delivery, and now he got the opportunity to test the prototype. Delivery date for the backpacks is in April.

Firefly Backpack is LED-equipped with white light forward, orange at the sides and red light in the rear. The battery solution is a practical mobile powerpack with USB connections. 

For a short time it is still possible to buy Firefly at a reduced price in the 4light web shop  at nordicbiker.com.

4light – brilliant innovations saving lives

7 mars, 2017|

4light på Cykelmässan

4light på Cykelmässan

4lights VD Tezha Mohajeri var på Cykelmässan i Göteborg 3-5 mars och visade upp Firefly Backpack – den perfekta ryggsäcken för cyklisten. Firefly tilldrog sig stort intresse, bl.a. från redaktören på tidningen Allt om Elcyklar, som har en mycket positiv presentation av ryggsäcken i sitt senaste nummer.

Stefan Strand från Västra Frölunda var en annan mässbesökare som blev glad vid mässan: Han hade redan köpt Firefly Backpack för senare leverans, nu fick han möjlighet att testa prototypen. Leverans är utlovad i april.

Firefly Backpack är LED-bestyckad med vitt ljus framåt, orange åt sidorna och rött bakåt. Som praktiskt batteri används en mobil powerpack med USB anslutning.

Ännu en kort tid finns möjlighet till rabatterat förköp via web shopen, se nordicbiker.com.

4light – lysande innovationer som räddar liv

7 mars, 2017|

Allt om Elcyklar

Tidningen Allt om elcyklar delades ut gratis till besökare på cykelmässan i Göteborg. På sidan 72 till 73 kan man läsa en utförlig test som redaktören har gjort om 4lights FireFly ryggsäck. Ska vi ha nollvision i trafioken, borde alla cyklister ha en FireFly16997821_1833094336950868_5910349397240388300_n

5 mars, 2017|

Grant for 4light safety harness

Grant for 4light safety harness

An application from 4light for support of product development has been granted by a building industry advisory committee. The project is aimed at improving the labour safety using an enhanced version of the 4light safety harness.

Technically the areas involved are geolocation and IoT, Internet of Things.

The granted application means that 4light will be supported by SEK 100,000 from the government agency Vinnova for the start up of the project. More support from Vinnova is expected if the projects develops well.

In the development project 4light looks for partners from the building and mining industries, where innovations in the suggested field would be needed.

The standard 4light safety harnesses have already been accepted by several companies working in hazardous traffic conditions, as is illustrated by the picture above.

4light – lysande innovationer som räddar liv

27 februari, 2017|

Lysande sele får innovationsstöd

Lysande sele får innovationsstöd

Bygginnovationens Affärsråd har beviljat en ansökan från 4light angående vidareutveckling av deras säkerhetssele. Vidareutvecklingen handlar om utökad säkerhet i arbetsmiljön och berör områden som geolokalisering och IoT, Internet of Things. Det positiva beslutet innebär troligen att 4light kan starta ett utvecklingsprojekt med 100 000 kr i stöd från Vinnova. 

I utvecklingsprojektet vill 4light gärna ha samarbetsparners från byggindustrin och gruvindustrin. Bygginnovationens Affärsråd förordar ett deltagande även från gruvindustrin som länge sett möjligheterna med geolokalisering som säkerhetshöjande faktor.

4lights säkerhetsselar har annars snabbt accepterats av företag som arbetar i riskabla trafikmiljöer, vilket illustreras av bilden ovan.

4light – lysande innovationer som räddar liv

23 februari, 2017|