Medalj_Nordbygg 2016 M.nom4lights Worker och Worker Plus är nominerade till årets produkt 2016

Priset delas ut på Nordens största byggmässa Nordbygg den 7 april 2016 på Stockholmsmässan.

norrbygg