Arkiv per månad: februari 2017

Grant for 4light safety harness

Grant for 4light safety harness

An application from 4light for support of product development has been granted by a building industry advisory committee. The project is aimed at improving the labour safety using an enhanced version of the 4light safety harness.

Technically the areas involved are geolocation and IoT, Internet of Things.

The granted application means that 4light will be supported by SEK 100,000 from the government agency Vinnova for the start up of the project. More support from Vinnova is expected if the projects develops well.

In the development project 4light looks for partners from the building and mining industries, where innovations in the suggested field would be needed.

The standard 4light safety harnesses have already been accepted by several companies working in hazardous traffic conditions, as is illustrated by the picture above.

4light – lysande innovationer som räddar liv

27 februari, 2017|

Lysande sele får innovationsstöd

Lysande sele får innovationsstöd

Bygginnovationens Affärsråd har beviljat en ansökan från 4light angående vidareutveckling av deras säkerhetssele. Vidareutvecklingen handlar om utökad säkerhet i arbetsmiljön och berör områden som geolokalisering och IoT, Internet of Things. Det positiva beslutet innebär troligen att 4light kan starta ett utvecklingsprojekt med 100 000 kr i stöd från Vinnova. 

I utvecklingsprojektet vill 4light gärna ha samarbetsparners från byggindustrin och gruvindustrin. Bygginnovationens Affärsråd förordar ett deltagande även från gruvindustrin som länge sett möjligheterna med geolokalisering som säkerhetshöjande faktor.

4lights säkerhetsselar har annars snabbt accepterats av företag som arbetar i riskabla trafikmiljöer, vilket illustreras av bilden ovan.

4light – lysande innovationer som räddar liv

23 februari, 2017|

Lysande sele ökar säkerheten vid vägarbete!

Lysande sele ökar säkerheten vid vägarbete!

4light, känt för lysdiodbestyckade säkerhetsprodukter, har sålt 20 st säkerhetsselar modell Worker till A-L Väg och Vakt som är specialiserat på att skapa en trygg arbetsmiljö vid vägarbeten.

Vägarbeten pågår ofta nattetid, och de fordon man använder är föredömligt upplysta. Men så fort personalen lämnar sina fordon syns de dåligt, samtidigt som de är oskyddade.

Därför är det inte förvånande att demonstrationen av den innovativa säkerhetsselen möttes av entusiasm, och genast resulterade i en beställning, som redan levererats.

A-L Väg och Vakts personal använder redan 4lights säkerhetssele vid nattarbete på den pågående slussombyggnaden.

4light – lysande innovationer som räddar liv

7 februari, 2017|