4lights crowdfunding når 60%

Crowdfunding delen av 4lights nyemission har nu nått 60% av kampanjmålet. Slutdatum för kampanjen genom FundedByMe är 30 december.

Kampanjen förlängs troligen med 1 vecka. De investerare som tecknar sig för aktier kommer att accepteras, även om kampanjen inte når upp till 100%

Första sändningen från fabrik av 4lights nya konsumentprodukt Firefly Backpack väntas i januari/februari.

Crowdfunding är en del av 4lights utlysta nyemission. Bolaget söker totalt 8 miljoner för sin fortsatta expansion. Större investerare ombeds kontakta

Sten Löfgren, styrelseordförande, sten@4light.se

Tezha Mohajeri, VD, tezha@4light.se

4light – lysande innovationer som räddar liv